Àrees d´actuació


Representació de les parts en tota mena de processos judicials i extrajudicials davant els tribunals i òrgans de l'Administració.

- Diligenciament d'exhorts, oficis i manaments.

- Control d'assenyalaments i terminis de tots els assumptes.

- Control de recuperacions, subhastes, possessions, embargaments.

- Gestió i consultes en registres de la propietat, mercantil, tràfic i davant tot tipus d'administracions públiques (ajuntaments, delegacions territorials, ...).

- Expedients davant el Registre Civil.

Despatx adaptat a les noves tecnologies, que possibilita que els advocats tinguin accés directe a la nostra base de dades per consultar tots els seus procediments en temps real.